Thứ Tư, 3 tháng 8, 2016

Cảm xúc

Đã  lâu  lắm  rồi  mình  chẳng  vào  đây, chẳng  còn  cảm xúc để  viết  gì  nữa, kể  từ  ngày  Người  rời  bỏ  ta mà  đi,muốn  viết  nhiều  lắm nhưng  chẳng  thành câu, nước  mắt  cứ  lăn dài... bây  giờ  cảm giác  đau ấy  lại  ùa  về... phải  chăng  đó là  duyên  phận và  định mệnh... thôi  thì  phó thác  hết  cho định mệnh..... buông  tay để  Người  vui duyên  mới...tất  cả  là  kỷ  niệm  sẽ  không  bao giờ  quên...
.