Thứ Ba, 18 tháng 12, 2012

ĐÊM

ĐÊM...

Đêm trăn trở đốt hoài trăm
nỗi nhớ
Ngày cứ tan, lầm lủi giấc
hanh hao
Xin vứt hết chút niềm đau
nặng hạt
Xin chối từ giây phút thoáng
chiêm bao !

Người bước đến, để rồi
đi rất lẹ
Cho hồn em vấp ngã giữa
chợ đời
Đêm tư lự cuộn tròn bao
nỗi nhớ
Hồn em tan, đắng chát
một cơn buồn !

Giờ ngồi đây mình em
uống trăng suông
Riêng em một cõi hoài thương
bóng chàng
Nhớ thương ơi sao mắt lệ
hai hàng
Khấn nguyện nơi ấy cho
Chàng an vui

NHÀ MỚI

XÂY NHÀ MỚI NHIỀU NGỠ NGÀN..TỪ TỪ CŨNG SẼ QUEN THÔI..CỐ LÊN CỐ LÊN